INTEGRA advocaten

INTEGRA advocaten is een Belgisch advocatenkantoor, met vestiging in Hasselt, dat een volledig juridisch dienstenpakket aanbiedt voor Belgische en buitenlandse ondernemingen en voor overheden. 

De naam ‘Integra’ dekt diverse aspecten van onze visie. Integra is de Latijnse vrouwelijke vorm van integer. Integer staat voor iets dat één geheel vormt, solide en zuiver. “Res Integra” is trouwens een begrip uit het Romeinse recht. Het betekent een volgens de huidige stand van de juridische wereld nog onaangeroerde materie; een onopgelost juridisch vraagstuk. Kortom, het recht creëren in functie van de belangen van de cliënt.

Het kantoor werkt met een internationaal netwerk van ‘best friends’ - dat hetzelfde kwaliteits- en onafhankelijkheidsstreven deelt -, voornamelijk in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika.