Wet betreffende de bedrijfsgeheimen op komst

Eind januari 2018 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Je leest er meer over in INTEGRA Update 2018/4: http://www.integra-advocaten.be/wp-content/uploads/2018/03/INTEGRA-Update-2018-4-Wet-betreffende-de-bedrijfsgeheimen-op-komst.pdf