Studienamiddag Huur- & Woninghuurrecht en Handelshuurrecht anno 2020

Op 4 februari 2020 (Groot-Bijgaarden) en 6 februari 2020 (Hasselt) spreken Dr. Kristof Vanhove en Prof. Em. Alois Van Oevelen tijdens een studienamiddag “HUUR- & WONINGHUURRECHT EN HANDELSHUURRECHT”, georganiseerd door EuroPconcept. Tijdens deze studienamiddag schenkt Kristof Vanhove bijzondere aandacht aan de recente rechtsleer en rechtspraak inzake huur en handelshuur.

Hij focust in het bijzonder op de belangrijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges, waaronder een aantal princiepsarresten inzake de huurprijsherziening, de huurhernieuwing en de uitzettingsvergoeding. Er wordt voorts aandacht besteed aan de problematiek van nakoming en ontbinding van (handels)huurcontracten.

Voor meer info en inschrijvingen: http://www.europconcept.be/nl/page_huur-woninghuurrecht-en-handelshuur-actualia-en-recente-rechtspraak_72.aspx