Vennootschapsrecht en M&A

INTEGRA begeleidt ondernemingen dagelijks op alle vlakken van het vennootschaps- en overnamerecht. Een selectie uit het aanbod waarmee INTEGRA u graag van dienst is:

Vennootschapsrecht: oprichting van vennootschappen / keuze van rechtsvorm, redactie en onderhandeling van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en reglementen van interne orde, management buy-outs, joint ventures en andere vormen van samenwerking tussen ondernemingen, corporate governance & corporate housekeeping (notulering, publicaties, etc.),  bestuurdersaansprakelijkheid, kapitaalreorganisaties, uitgifte van effecten (o.a. warrants en obligaties), redactie van aandelenoptieplannen, de verdediging van de belangen van (minderheids)aandeelhouders, managen van aandeelhoudersgeschillen, etc.

Fusies en overnames (M&A) / durfkapitaal (private equity & venture capital): keuze van transactiestructuur, voorbereiding en begeleiding/coördinatie van M&A-transacties (share deals & asset deals), voorbereidende overeenkomsten (intentieverklaring, memorandum of understanding, etc.), juridische due diligence, earn-outs, verklaringen en waarborgen, (durf)kapitaal, fusies, (partiële) splitsingen, inbreng/overdracht van een algemeenheid/bedrijfstak.

Start-ups & scale-ups: INTEGRA heeft een specifieke ervaring inzake het 360° begeleiden van start-ups en scale-ups, o.a. juridische aspecten van oprichting en de organisatie van de interne structuur, commerciële samenwerkingsovereenkomsten (o.a. consultancy & agentuur)alternatieve verloning voor personeel/consultants (uitgifte van warrants / opmaak van aandelenoptieplannen), begeleiding bij kapitaalrondes en investeringsoperaties (redactie en onderhandeling van investerings- en aandeelhoudersovereenkomsten), etc.

Contactpersonen : Jeroen Stevens