Vennootschapsrecht en M&A

De advocaten van onze ‘corporate’ praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen op nagenoeg alle vlakken van het vennootschaps- en overnamerecht. Een greep uit het aanbod waarmee INTEGRA advocaten u van dienst kan zijn:

Vennootschapsrecht: de keuze van de vennootschapsvorm, de oprichting van vennootschappen, redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, de structurering van het bestuursorgaan (raad van bestuur, directiecomité, etc.), de verdediging van de belangen van (minderheids)aandeelhouders, corporate governance, de geschillenregeling tussen aandeelhouders (uittreding /uitsluiting), de aansprakelijkheid van bestuurders , kapitaalreorganisaties, uitgifte van effecten (o.a. warrants en obligaties), etc.

Fusies en overnames (M&A) / durfkapitaal (private equity): voorbereiding en coördinatie van M&A-transacties, intentieverklaringen, due diligence, financiering van overnames, earn-outs, verklaringen en waarborgen, overdracht van aandelen en activa, (durf)kapitaal, fusies, (partiële) splitsingen, de inbreng/overdracht van een algemeenheid/bedrijfstak, joint ventures en (leveraged) (management) buy-outs en buy-ins.

Contactpersonen : Jochen Schraeyen & Jeroen Stevens