Sociaal recht

INTEGRA adviseert uw ondernemingĀ bij het uitwerken van een pro-actief personeelsbeleid. Wij werken samen met u om, op maat van uw onderneming, te voorzien in daadkrachtige arbeidsovereenkomsten, performante arbeidsreglementen en evaluatiesystemen, al dan niet in overleg met de vakbondspartners of uw sociale overlegorganen.

Op deze wijze zijn wij voorbereid op eventuele geschillen, waarbij wij instaan voor de begeleiding vanaf de ingebrekestelling tot definitieve afhandeling van een eventuele gerechtelijke procedure.

Tevens staan wij paraat voor overleg of onderhandelingen indien u geconfronteerd wordt met sociale inspectiediensten en dit zowel voorafgaand, tijdens als na een controle van deze instantie.

Tot slot kan INTEGRA uw ondernemingĀ eveneens begeleiden in het kader van herstructureringen, grootschalige afvloeiingen en de sociaalrechtelijke aspecten van fusies en overnames.