Privacycommissie omgedoopt tot “Gegevensbeschermingsautoriteit”

Op 10.01.2018 verscheen de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het Belgisch Staatsblad. Deze wet doopt de bestaande Privacycommissie (oftewel: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) om in de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (oftewel: “Data Protection Authority”). Meer details lees je hier: INTEGRA Update 2018-2 – Privacycommissie omgedoopt tot Gegevensbeschermingsautoriteit