Nieuws

 • Studiedag Vlaamse Woninghuurdecreet

  Op 12.03.2019 en 04.04.3019 zal dr. Kristof Vanhove een uiteenzetting geven over het nieuwe regime van medehuur op een studiedag over het nieuwe Woninghuurdecreet, waar hij tezamen met andere specialisten dit decreet onder de loep zal nemen. Meer info: https://www.diekeure.be/productblob/docs/212190030(6389).pdf...

 • INTEGRA Update 2018/5 – Grensoverschrijdende invordering van niet-betwiste geldschulden voortaan sneller en eenvoudiger

  Sinds 1 oktober 2018 is het toepassingsgebied van de IOS-procedure uitgebreid naar 7 andere Europese landen. Hierdoor kan u niet-betwiste geldschulden ten aanzien van ondernemingen ook in deze landen sneller en eenvoudiger invorderen. Lees er meer over in INTEGRA Update 2018/5 in de sectie Updates......

 • Wet betreffende de bedrijfsgeheimen op komst

  Eind januari 2018 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Je leest er meer over in INTEGRA Update 2018/4: http://www.integra-advocaten.be/wp-content/uploads/2018/03/INTEGRA-Update-2018-4-Wet-betreffende-de-bedrijfsgeheimen-op-komst.pdf...

 • INTEGRA breidt uit!

  INTEGRA breidt uit! Wij zijn op zoek naar een (deeltijds) administratief medewerker voor de ondersteuning van ons team. Iets voor jou? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Jeroen Stevens (j.stevens@integra-advocaten.be). Hopelijk tot binnenkort!...

 • Kristof Vanhove spreekt voor de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen

  Vanmiddag gaf Kristof Vanhove voor de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen een praktische uiteenzetting over de recente ontwikkelingen in de rechtspraak m.b.t. de uitvoering van (de diverse types van) huurovereenkomsten. Bedankt aan de ca. 130 deelnemers/confraters voor hun aanwezigheid!...

 • Studienamiddag “Algemene voorwaarden in het rechtsverkeer”

  Op 24.04.2018 (Antwerpen) en 05.06.2018 (Gent) spreekt Jochen Schraeyen over “algemene voorwaarden in het rechtsverkeer” tijdens een studienamiddag georganiseerd door Lexdura. Tijdens de studienamiddag wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. In de uiteenzetting schenkt Jochen bijzondere aandacht......

 • Gewijzigde vastgoedmakelaarswet (grotendeels) in werking getreden

  Op 1 februari 2018 is de gewijzigde vastgoedmakelaarswet in werking getreden. De krachtlijnen van de belangrijkste nieuwigheden lees je in onze nieuwe INTEGRA Update: INTEGRA Update 2018/3 – De gewijzigde vastgoedmakelaarswet: de belangrijkste nieuwigheden uitgelicht...

 • Privacycommissie omgedoopt tot “Gegevensbeschermingsautoriteit”

  Op 10.01.2018 verscheen de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het Belgisch Staatsblad. Deze wet doopt de bestaande Privacycommissie (oftewel: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) om in de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (oftewel: “Data Protection Authority”). Meer details lees je......

 • Vacature mid-level / senior business lawyer

  Wij zijn actief op zoek naar een mid-level / senior advocaat met 5+ jaar ervaring in het (transactionele) ondernemingsrecht om het INTEGRA-team te versterken. De vacature vind je hier: INTEGRA – Vacature mid level-senior advocaat ondernemingsrecht...

 • Prettige eindejaarsfeesten gewenst vanwege het INTEGRA-team!

  ...

 • Join us!

  Join us! Wij zijn actief op zoek naar een paralegal/medewerker rechtspraktijk om het INTEGRA-team te versterken. Ben jij ook gebeten door het ondernemingsrecht en gemotiveerd om mee te werken aan de verdere uitbouw van ons kantoor? Dan ben jij voor ons de geknipte persoon! Stuur......

 • Meer details bekend omtrent wettelijke aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders

  De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceerde heel recent haar (vervolg)advies m.b.t. de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. In het advies worden meer details gegeven van de wettelijke caps inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Een overzicht vind je hier: Nieuwsflash – Meer details bekend omtrent wettelijke bestuurdersaansprakelijkheidsbeperking...

 • Een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders in aantocht

  Onder impuls van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht wordt momenteel een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen klaargestoomd. De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend. Een belangrijke nieuwigheid van groot praktisch belang is het voorstel om een wettelijke beperking in te voeren op het bedrag waarvoor bestuurders van vennootschappen......

 • Duiding Vennootschappen (editie 2017)

  Jeroen Stevens becommentarieerde een aantal artikels van het Wetboek van vennootschappen (o.a. artikel 32 m.b.t. het leonijns beding) in het kader van Duiding Vennootschappen dat recent werd gepubliceerd door Larcier (eds. D. Bruloot, J. Cerfontaine, K. Byttebier, H. De Wulf & K. Maresceau)....

 • Niet-concurrentiebedingen in (overname)overeenkomsten: maatwerk en redelijkheid (blijven) geboden!

  Het Hof van Cassatie heeft zich recentelijk een aantal keer uitgesproken over niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten. Deze cassatierechtspraak heeft belangrijke consequenties voor de praktijk, aangezien deze rechtspraak het cruciaal belang van een redelijk en op maat geschreven niet-concurrentiebeding onderstreept. Lees hier een korte nota over dit......