Kristof Vanhove spreekt voor de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen

Vanmiddag gaf Kristof Vanhove voor de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen een praktische uiteenzetting over de recente ontwikkelingen in de rechtspraak m.b.t. de uitvoering van (de diverse types van) huurovereenkomsten. Bedankt aan de ca. 130 deelnemers/confraters voor hun aanwezigheid!