Disclaimer

Als u het bezoek aan deze website verderzet, bevestigt u kennis te hebben genomen van de navolgende disclaimer en deze te begrijpen en te aanvaarden.

U vindt op deze website uitsluitend juridische en economische informatie. Deze website kan gebruik maken van cookies. Zij worden op de harde schijf van uw computer bewaard. Indien u dit niet wenst, dient u de instellingen van uw navigatiesoftware aan te passen.

INTEGRA advocaten levert via deze website geen advies, van welke aard ook. De informatie op deze website is kosteloos. INTEGRA advocaten actualiseert de informatie op deze website maar kan de informatie van derden qua juistheid, geldigheid en volledigheid niet waarborgen zodat er geen aansprakelijkheid daaromtrent wordt gedragen.

INTEGRA advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen door het gebruik van de website. U treft op deze website links aan naar andere websites. INTEGRA advocaten biedt geen garanties met betrekking tot hun goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hacking, virussen en andere mogelijke fraude met schadelijke gevolgen.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website http://www.integra-advocaten.be/ zijn eigendom van INTEGRA advocaten en/of derden die een gebruiksrecht of ander recht hebben verleend aan INTEGRA advocaten. De toegang tot de website betekent nooit dat aan bezoekers intellectuele rechten worden overgedragen. Het is verboden de website, de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo’s die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

De website en al zijn gevolgen worden beheerst door het Belgische recht. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u eerst na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is.