Niet-concurrentiebedingen in (overname)overeenkomsten: maatwerk en redelijkheid (blijven) geboden!

Het Hof van Cassatie heeft zich recentelijk een aantal keer uitgesproken over niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten. Deze cassatierechtspraak heeft belangrijke consequenties voor de praktijk, aangezien deze rechtspraak het cruciaal belang van een redelijk en op maat geschreven niet-concurrentiebeding onderstreept. Lees hier een korte nota over dit onderwerp, met een aantal praktische aanbevelingen voor een doeltreffend niet-concurrentiebeding: Niet-concurrentiebedingen in (overname)overeenkomsten – Maatwerk en redelijkheid (blijven) geboden!