Precontractuele informatie commerciële samenwerkingsovereenkomsten

In een recent cassatiearrest (AR C.15.0218.N, 12 mei 2016) oordeelt het Hof van Cassatie dat de termijn van één maand (zoals thans voorzien in art. X.27 WER, op grond waarvan minstens 1 maand voor het sluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst zowel de overeenkomst als het...

0

“Share purchase agreements” Jeroen Stevens

Jeroen Stevens, senior medewerker bij INTEGRA advocaten, heeft meegewerkt aan het handboek “Share Purchase Agreements – Belgian law and practice”, dat recent werd uitgegeven bij Intersentia.  Dit handboek heeft een specifieke focus op zogenaamde “share deals” (d.i. de controleverwerving over een doelvennootschap door middel van...

0

Duidelijkheid over peildatum in geschillenregeling in vennootschappen

Artikel 340 W. Venn. bepaalt dat iedere vennoot om gegronde redenen in rechte kan vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Eenmaal beslist dat de aandelen dienen te worden overgedragen (op grond van een uitsluiting dan wel...

0

Corda Campus – Integra Gold Partner

Aangezien het ICT-recht een van de kerndomeinen van het kantoor uitmaakt, is INTEGRA advocaten ook aanwezig als ‘gold partner’ op de nieuw opgerichte CORDA CAMPUS te Hasselt (http://www.cordacampus.com/nl/bedrijven/integra-advocaten). CORDA CAMPUS is een nieuwe en toonaangevende ‘tech campus’ die een bijzondere business community vormt voor innoverende...

0

De Inspecteur op Radio2

Mr. Kristof Vanhove was op 11 december 2014 te gast bij ‘De Inspecteur’ op Radio 2 om enige toelichting te geven bij het doen en laten van vastgoedmakelaars. http://www.radio2.be/de-inspecteur/vastgoedmakelaars...

0