Karolien Van Wanghe

Advocaat

Karolien Van Wanghe legt zich toe op het ondernemingsrecht (incl. e-commerce en intellectuele eigendom) en geschillenbeslechting.

Karolien is Master in de rechten (K.U. Leuven, 2007).

Zij is verbonden aan de balie van Limburg sinds 2007. Karolien heeft ons kantoor vervoegd op 1 augustus 2017.